ნინო ჯაჯანიძის პირველი პერსონალური ფოტოგამოფენა „ჩვენი ეზო“