ჩემი ადვოკატი-ჩემს შესახებ - KN TV

ქართულ-იტალიური ტელევიზია

ჩემს შესახებ

დიმიტრი მჭედლიშვილი

1992-1997 წწ. სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
1999-2002 წწ. მუშაობდა უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლოში –  კოლეგიის კანცელარიის გამგე – საერთო განყოფილების უფროსის მოდგილე.
2002-2003 წწ. იყო უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის ბიუროს უფროსი.
2003-2005 წწ. იყო უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის ბიუროს უფროსი.
2005-2007 წწ. მუშაობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი).
2007-2008 წწ. იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე.
2008 წელს ასრულებდა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავჯდომარის მოვალეობას.
2008-2009 წწ. იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე.
2009-2010 წწ. იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე.
2013 წლიდან არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
2014 წელს იყო აგრარული უნივესიტეტის მოწვეული ლექტორი.

KN TV

P.IVA 03892120795
DOMICILLIO DIGITALE/PEC kntv@pec.it
Indirizzo Sede FIRENZE (FI) Numero repertorio economico amministrativo (REA) Fi-693757
KNTVMEDIA.COM DI KN TV

© KNTVMEDIA.COM – All rights reserved. 2023